103 782
platných podpisov uznala Národná rada Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky postúpil petíciu "Za lepšiu ochranu prírody" svojím rozhodnutím č. 882 zo dňa 17. januára 2022 na prerokovanie a zaujatie stanoviska v termíne do 14. marca 2022 Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Petícia "Za lepšiu ochranu prírody" sa tak stala historicky najväčšou petíciou riešiacou ochranu prírody na Slovensku.
ĎAKUJEME
všetkým priateľom lesa

ABY SA S LESMI NEROBILO NIČ, MY MUSÍME UROBIŤ VEĽA

 • Kúpili a prenajali sme si lesy s rozlohou 260 hektárov, na ktorých si príroda robí, čo sama chce a ľudia tam nerobia nič.
 • Dosiahli sme vyhlásenie prírodných rezervácií na 880 hektároch, ktoré sú teraz tiež chránené pred zásahom človeka.
 • Zmenami v zákonoch každý rok zachránime pred zastrelením viac ako 150 vlkov a medveďov.
 • Odhaľujeme krádeže dreva a pytliactvo na celom Slovensku. Podávame viac ako 70 podnetov a trestných oznámení ročne.
 • Organizujeme množstvo prednášok, infostánkov a seminárov v mestách aj v teréne.

To všetko sme dosiahli vlastnými silami vďaka našim podporovateľom, nezávisle od finančnej podpory štátu a od vplyvu záujmových skupín. Neustále, každý deň, po celý rok bojujeme za to, aby aspoň v časti slovenských lesov nerozhodoval človek, ale príroda.

Robíme to radi, lebo sme presvedčení, že zastaviť ničenie lesov je nevyhnutné. Ak to však máme zvládať aj naďalej, potrebujeme vašu pomoc.

Preto vás prosíme o minimálny pravidelný príspevok 2,77 € mesačne.

Sľubujeme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa aspoň s časťou slovenských lesov nerobilo nič.

CHCEM PRISPIEVAŤ NA NIČ

ČO SA STANE, KEĎ SA NEROBÍ NIČ

Lesy sa o seba vedia najlepšie postarať samy.

Jeden dôkaz je lepší než hŕba slov. Takto vyzerá po kalamite les, do ktorého človek 11 rokov nezasiahol.

 • 2001
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012

ČO PRESNE ZNAMENÁ NIČ

Naším cieľom je, aby sa nič nerobilo aspoň na 10 % územia Slovenska.

Pod slovom „NIČ“ myslíme nezasahovanie do lesov. Aspoň o časti slovenských lesov by mala rozhodovať príroda a nie človek. Chceme, aby sa na týchto územiach nerúbalo, nepoľovalo, nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo či nejazdilo na autách... Inými slovami, aby sa nezasahovalo do prirodzeného vývoja lesa s cieľom akokoľvek ho pozmeniť.

Zároveň však podporujeme peší pohyb ľudí na týchto územiach. Budeme veľmi radi, ak spoznáte skutočné lesy a zídete pritom z vyznačených chodníkov. To je presne to, o čo nám ide: zachovať aspoň časť naozajstnej prírody pre vás a pre ďalšie generácie. A pre prírodu samotnú, lebo ona znamená život.

KTO SME

Lesoochranárske zoskupenie VLK od roku 1993 systematicky pracuje na naplnení vízie záchrany prirodzených lesov.

Na Slovensku neexistujú chránené územia, v ktorých je vylúčená ľudská činnosť. Preto vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách majú rastliny a zvieratá možnosť žiť nerušený život bez zásahu človeka.

 • Juraj Lukáč je náčelníkom VLK-a. Vyštudovaný kybernetik už takmer 25 rokov úspešne vedie organizáciu a popularizuje ochranu prirodzených lesov medzi ľuďmi.

 • Päť kmeňov, desiatky aktívnych členov, stovky podporovateľov a tisícky sympatizantov. Pridajte sa aj vy a spoločnými silami pokračujme v napĺňaní vízie lesov bez zásahu.

 • Všetkých nás spája silný vzťah k lesu a nadšenie chrániť jeho prirodzený vývoj. Tisícky dní a nocí strávených v lesoch, ktoré sme zachránili pred zničením, nás napĺňajú vedomím, že naša práca má zmysel.

Pomôžte dosiahnuť ničnerobenie v lesoch tým, že o tom poviete svojim známym.

Ďakujeme, že ste prejavili svoj záujem a dostali sa až sem. Ak vás ničenie lesov nenecháva ľahostajnými, ešte raz vás prosíme, aby ste zvážili vašu podporu.

Každý príspevok má zmysel. Každé euro prispeje k tomu, aby sa aspoň s časťou slovenských lesov nerobilo nič.
Pretože nič je to, čo lesy najviac potrebujú.

Pomôžte nám a my pre nič urobíme
VŠETKO