NIC

Drazí Češi, prosíme vás o pomoc.
Chceme dosáhnout ničeho.

DRAZÍ ČEŠI, PROSÍME VÁS O POMOC. CHCEME DOSÁHNOUT NIČEHO.

Bojujeme za to, aby se aspoň na 10 % území Slovenska s lesy nedělalo nic.

Aby se tu nekácely stromy, nelovila zvířata, nejezdilo auty.
Aby tu lesy byly pro nás a pro další generace. A pro přírodu samotnou.

PROČ POTŘEBUJEME, ABYSTE VY, ČEŠI, POMÁHALI SLOVENSKÝM LESŮM?

Lesy jsou starší než hranice států. Starší než jakýkoli národ. Starší než člověk. Jejich skutečná, původní majitelka by je nikdy neměla dostat z rukou. Nikdo by neměl rozhodovat za ni.
Lesy patří přírodě.

A to je na nich nejkrásnější.
V lesích jsme si všichni rovni. Neznají slova vy ani my. Potřebují pomoc od nás. Slováků. Čechů. Od každého, komu na nich záleží.

Rádi navštěvujete Tatry či Poloniny? My také. Všichni s radostí chodíme pouze na návštěvu. Chceme se podívat na dokonalou, neporušenou tvář lesa. Nezasahovat do ní, jen ji vychutnávat. Odejít. Vrátit se. Znovu a znovu.

Společně dosáhneme, aby lesy zůstaly nedobytné, nepoddajné, navždy svobodné.
Aby je vlastnila především příroda.
Abychom si je mohli užívat všichni společně.

ABY SE S LESY NEDĚLALO NIC, MY MUSÍME UDĚLAT HODNĚ.

 • Koupili a pronajali jsme si lesy s rozlohou 328 hektarů, na kterých si příroda dělá, co sama chce, a lidé tam nedělají nic.
 • Dosáhli jsme prohlášení za přírodní rezervace území na 6402 hektarech, které jsou nyní také chráněny před zásahem člověka.
 • Změnami v zákonech každoročně zachráníme před zastřelením více než 150 vlků a medvědů.
 • Odhalujeme krádeže dřeva a pytláctví na celém Slovensku. Podáváme více než 70 podnětů a trestních oznámení ročně.
 • Organizujeme množství přednášek, seminářů ve městech i v terénu, otvíráme infostánky.

To vše jsme dokázali vlastními silami díky našim podporovatelům, nezávisle na finanční podpoře státu a na vlivu zájmových skupin. Neustále, každý den, po celý rok bojujeme za to, aby aspoň v části slovenských lesů nerozhodoval člověk, ale příroda.

Děláme to rádi, protože jsme přesvědčeni, že zastavit ničení lesů je nezbytné. Ale pokud to máme zvládat i nadále, potřebujeme vaši pomoc.

Proto vás prosíme o pravidelný měsíční příspěvek.

Slibujeme, že učiníme vše, co je v našich silách, aby se aspoň s částí slovenských lesů nedělalo nic.

CHCI PŘISPÍVAT NA NIC

CO SE STANE, KDYŽ SE NEDĚLÁ NIC

Lesy se o sebe umí nejlépe postarat samy.

Jeden důkaz je lepší než tisíce slov. Takto vypadá po kalamitě les, do kterého člověk 11 let nezasáhl.

 • 2001
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012

CO PŘESNĚ ZNAMENÁ NIC

Naším cílem je, aby se nic nedělalo aspoň na 10 % území Slovenska.

Pod slovem „NIC“ máme na mysli nezasahování do lesů. Aspoň o části slovenských lesů by měla rozhodovat příroda, a ne člověk. Chceme, aby se na těchto územích nekácelo, nelovilo, nepostřikovalo chemikáliemi, neodstraňovalo mrtvé dřevo, nevysazovalo nové či nejezdilo auty... Jinými slovy, aby se nezasahovalo do přirozeného vývoje lesa s cílem jakkoli ho pozměnit.

Zároveň však podporujeme pěší pohyb lidí na těchto územích. Budeme velmi rádi, když poznáte skutečné lesy a sejdete přitom z vyznačených chodníků. To je přesně to, oč nám jde: zachovat aspoň část skutečné přírody pro vás a pro další generace. A pro přírodu samotnou, protože ona znamená život.

KDO JSME

Lesoochranářské sdružení VLK od roku 1993 systematicky pracuje na naplnění vize záchrany přirozených lesů.

Na Slovensku neexistuje státem chráněné území, ve kterých je vyloučena lidská činnost. Proto vytváříme síť přísně chráněných území pod názvem Evolučné lesy®. V těchto rezervacích mají rostliny a zvířata možnost žít nerušený život bez zásahu člověka.

 • Juraj Lukáč je náčelníkem VLKa. Vystudovaný kybernetik už více než 30 let úspěšně vede organizaci a popularizuje ochranu přirozených lesů mezi lidmi.

 • Pět kmenů, desítky aktivních členů, stovky podporovatelů a tisíce sympatizantů. Přidejte se i vy a společnými silami pokračujme v naplnění vize lesů bez zásahu.

 • Všechny nás spojuje silný vztah k lesu a nadšení chránit jeho přirozený vývoj. Tisíce dní a nocí strávených v lesích, které jsme zachránili před zničením, nás naplňují vědomím, že naše práce má smysl.

Pomozte dosáhnout nicnedělání v lesích tím, že o tom řeknete svým známým.

Děkujeme, že jste projevili svůj zájem a dostali se až sem. Pokud vás ničení lesů nenechává lhostejnými, ještě jednou vás prosíme, abyste zvážili svou podporu.

Každý příspěvek má smysl. Každé euro přispěje k tomu, aby se aspoň s částí slovenských lesů nedělalo nic. Protože nic je to, co lesy nejvíc potřebují.

Pomozte nám a my pro nic uděláme
VŠECHNO